top of page

Yeni Dünya Düzeninin Perdeleri Açılıyor- 21 Aralık 2020- Sahipkıran

Satürn ve Jüpiter 21 Aralık 2020 günü saat 19.13’de 00 23’ Kova burcunda kavuşuyor. 40 yıllık yeni bir döngü başlatacak bu özel göksel enerjiye “Sahipkıran” deniliyor.


Özellikle 21 ve 22 Aralık tarihlerinde günbatımından sonra Güney-Batı ufkunda çıplak gözle de gözlemlenebilecek olan bu özel kavuşum (Jüpiter-Satürn birleşmesi) 615 yıl önce, 15 Ocak 1405 yılında yine Kova burcunda gerçekleşmişti.Sahipkıran dönemlerinde Dünya genelinde güçlü, döneme yön veren, çığır açan, ileri görüşlü liderler ortaya çıkmıştır ve bu dönemde de böyle olacaktır. Kova burcunda gerçekleşecek olan bu sahipkıran, toplumsal sorunlara hümanist yaklaşımlar, adalet arayışı, düşünce ifadelerinde özgürlük, toplumsal düzenin iyileşmesi için düzenlenmesi gereken adımlar ve bilim-teknolojide hızlı ilerlemeler şeklinde devam edebilir.


Satürn-Jüpiter kavuşumları ile istikrarlı büyüme, doğru zamanda doğru atılım yapma fırsatı, uzun vadeli hedefler ortaya koyabilme, sabırlı ve dayanıklı olmayla birlikte sorumluluk verip başarıya kavuşma imkanı sağlar.


Bu kavuşum Tarazed Sabit Yıldızı etkisinde meydana gelecek. Soygun ve yağma toplumsal düzeni bozacak gelişmelerle birlikte, hayal gücü yüksek, güçlü tutkuları ve iradesi olan güçlü bir zihnin varlığını da vurguluyor.


Bu dönemde iletişimle ilgili sorunlara dikkat etmelidir. Özellikle Mars-Plüto karesi söz konusu iken, saldırılara karşı açık olunan bir dönemde olduğu unutulmamalıdır.


Pallas-Satürn ve Pallas-Jüpiter kavuşumu ise, sorunları geniş perspektifte bakan, büyük resmi görebilen ve odaklanabilen, büyük sorunları çözebilme yeteneğine sahip; Ay-Şiron kavuşumun 8 orb ile kavuşması, karmik bir koruyucunun varlığına işaret ediyor.


Ceres-Neptün’ün 10 orb ile kavuşumu ise, özellikle iş ve kariyer alanında hayal gücü ile beslenen, fantastik ve bilim kurguları gerçekleşebilecek gündemlerin geldiğini gösteriyor.


Güney Ay Düğümü ve Venüs arasındaki 12 orb ile Juno ve Venüs arasındaki 7 orb geçmişten gelen karmik ilişkilerin meydana gelebileceğini vurguluyor.


Burçlara Gelecek Olursak…

Hava grubundaki bu kavuşum başta Kova, İkizler, Terazi olmak üzere, Aslan, Akrep ve Boğa burçlarında haritalarında hangi evi Kova burcuna geliyorsa, o evin konularında büyük değişim ve yenilenmeye girecekler. Ama unutulmamalıdır ki, her dönüşüm sancılıdır. Jüpiter’le birlikte haritanızda diğer gezegenlerle yaptığı açılara bağlı olarak büyük şanslar ya da büyük krizler getirebilir.


Sahipkıran’ın Kelime Anlamına ve Tarihte Kullanışına Bakacak Olursak…

Arapça sâhib ve “yakınlık, yaklaşma” anlamındaki kırân kelimelerinden oluşan terkip (sâhib-i kırân) Farsça kurala göre sâhib-kırâna dönüşmüştür. Bu terkip müneccimler tarafından son derece seçkin sayılan yaklaşma vaktinde, “Müşteri ile (Jüpiter) Zühre’nin (Venüs / Çoban yıldızı) bir burçta toplandığı esnada doğmuş olan” anlamına gelir. Bu sıfat uğurlu, kutlu, bahtiyar, tâlihi yaver, daima muzaffer, galip ve cihangir hükümdarları ifade etmek üzere kullanılmıştır. İslâm literatüründe adı, büyük hükümdarları tasvir için unvan olarak sıkça geçen Büyük İskender’in de böyle kutlu bir vakitte doğduğu rivayet edilirken, sâhipkıran ifadesi özellikle Timur’u niteleyen bir sıfat olmuştur.


Göksel “V” Sembolünün Gizemi

2 Ekim 2020’den 21 Aralık 2020’ye kadar Satürn ve Jüpiter’in konumları, 21 Aralık’taki tam kavuşumları iler birlikte göksel bir “V” harfini ortaya çıkarmaktadır.


Yıldızların ışık skalası bile bizi uyararak gelmekte olanlar için uyarırken, görülen semboller de tesadüf olamaz. V harfi bize bu durumun kontrolümüz dışında olduğunu hatırlatırken, sembolik V harfinin Victory (zafer), Venus (gezegen), Vulnerability (hassasiyet), Virtue (erdem), Victorious (muzaffer), Voice (ses) kelimeleri ile fizikteki Volume (hacim) kelimelerini çağrıştırmaktadır. Özellikle göksel semboller okunduğunda Venüs’ü çağrıştırması, Osmanlı müneccimleri tarafından da sahipkıran’a Jüpiter-Venüs kavuşumu da denmesi bu iki olay arasındaki bağlantıyı göstermektedir.


Jüpiter Venüs kavuşumu Beytüllahim denilen, Noel ağaçlarının üzerine konan Gümüş Yıldız’ı da temsil eder. Kudüs yakınlarındaki Beytüllahim, Hz. İsa’nın doğduğu yer olarak geçse de, kimi araştırmalara göre İsa'nın doğduğu yeri değil, zamanı belirtir ki, bu da Jüpiter-Venüs kavuşumu gibi Jüpiter-Satürn kavuşumu da gökyüzünde parlak bir yıldız olarak görülecektir. Dolayısıyla bu zamanda doğacak olanlar 40 yıllık döngüde Kova çağının öncü liderleri olacaktır.


Mitolojik Anlamına Bakacak Olursak…

Jüpiter ve Satürn birlikteliğini, astronomi ve mitoloji yönünden incelediğimizde Jüpiter’in sönük de olsa Satürn gibi bir halkası vardır; her iki gezegenin atmosferleri benzerdir. Yunan mitolojisinde Zeus’un (Jüpiter) Kronos’un (Satürn) oğlu olması aralarındaki bağın mitolojik anlatımıdır. Bu iki gezegenin toplumsal gezegenlerdir; kozmostaki yerlerini toplumun temeli olan sözlü ve yazılı kuralları düzenleyerek oluştururlar.


Hayat Döngülerden Oluşur…

Hayatın içindeki göksel sembollerden tutun da, yaş döngüleri, mevsimlere kadar her şey bir döngü içindedir. Bu döngüler, elementel geçiş evrelerine göre düzenli sırayla takip eder. Bu sıra; Hava-Su-Ateş-Toprak şeklindedir. Burçlardan, mevsimlere, takımyıldızlarındaki sıraya kadar bu spiral sonsuzluk içindedir. Satürn ile Jüpiter de her 20 yılda 1 kez kavuşur. Bu kavuşumlar her 20 yılda 1 kez aynı burç elementinde olur ve bunun 200 yıllık bir döngüsü vardır. Bu 200 yıllık döngü içinde o elemente ait burç döngüsünü kapatır ve sıradaki element döngüsüne başlar. 21 Aralık’taki Hava elementi döngüsü, 1 Ocak 1981’de Terazi burcundaki kavuşum ile başlamış oldu. 28 Mayıs 2000 yılında Boğa burcundaki kavuşum ile de Toprak elementi döngüsü tamamlanmıştır. 1 Ocak 1981’deki Türkiye ve gündem maddelerini düşündüğümüzde, hava elementel döngüsünün ayak seslerini anlamaya başlayabiliriz.


Toprak element döngüsünün kapanıp hava element döngüsü ile birlikte, büyük hedeflere yönelebilir, duygusal yönümüzü baskılayıp sorunlara daha mantıksal ve analitik çözüm odaklı yaklaşabilir, plan ve programlı olmaya, ani kararlar vermemeye ama önünüze çıkan engelleri de yıkmaktan çekinmemeye çalışabilirsiniz. Kimsenin peşine takılmadan, kendi gücünüze güvenin. Yurt dışı gezileri, başka bir ülkeye göçler ve aile içi yıkımlar, ayrılıklar bu dönemde artabilir. Kısaca her konuda değişiklik ve yer değiştirme döngüsüdür; hava element döngüsü.


Kova burcu ile başlayacak bu 40 yıllık dönem bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği, bilim kurgu filmlerindeki birçok teknolojinin hayata geçtiği bir dönem olacaktır. 20’şer yıllık Satürn-Jüpiter döngüleri ile birlikte bu Kova Çağı’nın sonu ise 8 Nisan 2199’daki son Kova sahipkıranı ile gerçekleşecektir.


Eşzamanlılık ve Carl Gustav Jung

Psikanaliz alanındaki çalışmalara damgasını vuran Freud’dan sonra analitik psikanalizin kurucusu Carl Gustav Jung, “anlamlı rastlantılar” üzerinde de çalışmıştır. Eşzamanlılık birbirine neden-sonuç ilişkisiyle ya da teleolojik olarak bağlı olmayan, yine de aralarında anlamlı bir bağ olan iki olayın gerçekleşmesini anlatır. Jung, birbiriyle ilgisiz gibi görünen olayların aslında bilmediğimiz bir bütünün parçaları olduğu için eşzamanlı meydana geldiğini söylemiştir. Bazen bir arkadaşımızı aramak için telefonu kaldırırız ve arkadaşımızın zaten hatta olduğunu görürüz. Çoğu psikolog bunları rastlantı olarak adlandıracak ya da gerçekleşme ihtimallerinin düşündüğümüzden çok daha fazla olduğunu göstermeye çalışacaktır. Jung ise bunların, bizim insanlarla ve genel anlamda doğayla kollektif bilinç yoluyla nasıl bağlandığımızı gösteren işaretler olduğunu söyler.


Orta Asya Türklerinin bir geleneği olan, "Nardugan" (nar=güneş, tugan, dugan=doğan) adını verdikleri ve "Doğan Güneş" anlamına gelen, 22 Aralık'tan sonraki ay hesabına göre Ay'ın ilk dolunay oluşuyla başlayan ve yeni yılın başlangıcı kabul edilerek kutlanan bayramı, Yeniden Doğuş zamanına denk geliyor.


Bu kavuşum aynı zamanda 21 Aralık en uzun geceye, Kış Gündönümüne denk geliyor. Artık gündüzleri uzamaya, geceleri kısalmaya başlayan bu günün ışığı arttıran günde olması “eş zamanlılık” ilkesinin de güzel bir sembolü oldu.


Bütünün hayrına olacak güzel başlangıçların olması dileğiyle…


Kaynak:

Oğuzhan Ceyhan Karma Astroloji Ekolü, Zümrüd-ü Anka Yoldaşlığı Sınıfı Ders Notları

Mehmet Cengiz Sirius-Vega Astroloji

Dharma Astroloji Ders Notları

Hayatın Puk Kodu, Nurettin Özdoğan

Mitolojik Astroloji ve Psikoloji, Gülden Bulut

Astoloji Dersleri, Barış İlhan

Asteroidlerin Büyülü Dünyası, Sevilay Eriçdem

Jung ve Eşzamanlılık, Dr. C. George Boeree


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page