top of page

Nostradamus’un Kehanet Şifrelerinin Gizemi ve 2021 Yılı Kehanet Yorumları

Nostradamus ya da asıl adıyla Michel de Nostredame, 1503-1566 yılları arasında yaşayan Fransız hekim, eczacı, kâhin ve astrologdur.


Nostradamus’un kitaplarındaki kehanetleri kapalı ve gizemli ifadelerle örtülmüş, astronomik bilgilerle örülmüş, yorum gerektiren sembolik ifadelerden oluşmaktadır. Bir okültist olan Nostradamus okultizmin sembolizm ilkesini esas alarak, kehanetlerini hem « yalnızca anlayabilenler anlasın » diye, hem de Kilise ve koyu dindarlar tarafından suçlanamasın diye bir hayli sembolik bir dille, anagramlar gibi örtüleme yöntemleriyle kaleme almıştır. Geleceğe yönelik kehanetlerini neden şifrelediği sorusunun bir cevabını oğluna yazdığı mektupta nedenlerini daha doğrusu amacını açık açık söyler. Nostradamus bir gizem adamıdır ama Tanrı’ya inanmış bir gizem adamıdır, hem geleceği çok net olarak çok kesin bilinmesini istemez, hem de bilginin ancak havas tarafından yani seçkinler tarafından bilinmesini veya bir bilgelik düzeyinde anlaşılıp saklı kalmasını arzular.


Centuries (Yüzlükler veya Yüzyıllar) Nostradamus’un kehanetlerine verdiği isimdir. İlk baskısı 4 Mayıs 1555’de tamamlanmıştır.


Nostradamus’un şifreleme yönteminin mantığı şudur: gelecek gerçekleşmemiş bir günün uzantısında sayısız ve henüz uygulanmamış projelerle veya senaryolarla doludur, biri ötekini izler, diğeri çok uzak bir başkasıyla ilişkilidir, bir sonuç yepyeni sonuçlar ve apayrı senaryolar oluşturur ve böylece sürüp gider. Centuries’deki bazı kehanetlerin gerçekleşmemiş görünmesinin altındaki temel neden budur. Zaman içinde oluşan yön değiştirici başka etkenler veya sayısız olasılıklardan birisi yeni değişimler veya senaryolar ortaya çıkarmış ve bir olay orada değil bir başka yerde, şu şekilde değil bir başka şekilde gerçekleşmiştir.


Nostradamus 2021 Yılı için 2 kehanet yaptığı düşünülmektedir.
21-26 Ocak 2021 için Centurie IV/86’da şunlar yazmaktadır:


L’an que Saturne en eau fera conioinct,

Avecques Sol, le Roy fort et puiffant,

A Reims & Aix fera receu & oingt,

Apres conqueftes meurtrira innocents.”

“Satürn ve kova’nın buluştuğu yılda, güneş ile, kral güçlü ve kudretli, kabul olunacak, yağlanacak Reims ve Aix’de, fetihten sonra, o bilinmeyen kişilerce öldürülecek.”


Burada, Louis XIII’ün kutsanması (Reims, 17 Ekim 1610). Din savaşları sırasında Aix’de güney ve kuzey arasında ilk uzlaşma. 1620-1629 arasında din savaşları. Henri Montmorency’nin idam edilmesi (30 Ekim 1632).


Şeklinde önceki Satürn Kova kavuşumunda meydana gelen bir kehanet anlatılmıştır.


Nostradamus’un kehanetlerinde sıklıkla kullandığı anagramlarda, “Siyah” anlamına gelen “noir” sözcüğünü “roi” ya da “roy” yani “kral” yerinde kullanırdır.

Ve yaptığı anagramlarda büyük harf kullanırdı ki, buradaki Roy “Kral” değil, “siyah” anlamında kullanılmış olabilir.


Satürn 29,5 yılda bir döngüsünü tamamlar, yani ortalama her 30 yılda bir aynı burç takımyıldızından geçer. Kova burcunda olması da toplumsal olayların, özgürlük ve hümanizm konularında yaptırımların olacağı şeklinde yorumlanır.


17 Ekim 1610’da Satürn, Ceres ve Pallas Kova burcunda iken, Plüton Boğa burcunda Retro halde ve Satürn’e kare yaparken, Güneş Terazi’de yer alıyordu. Yani Güneş Kova’da değildi. 1620-1629 yılında Satürn Kova burcunda değildi. Henri Montmorency’nin idam edildiği 30 Ekim 1632’de de Satürn Kova burcunda değildi. Dolayısıyla Kehanetin asıl tarihi 21-26 Ocak 2021 olarak öngörülmektedir. Fransa civarında kötücül bir olayla birlikte özgürlük ve hümanizm temalı gündemlerin yaşanacağı şeklinde yorumlanabilir. Ya da burada Fransa’daki 1610-1629 yılları arasına vurgu yaparak bölgeden bağımsız, dini bir özgürlük ve isyan vurgusu da yapılmış olabilir.


*-*-*-*


2-18 Şubat 2021 için Centurie X/50’da şunlar yazmaktadır:

La Meufe au iour terre de Luxembourg,

Defcouvrira Saturne & trois en lurne:

Montaigne & pleine, ville, cié & bourg,

Lorrain deluge, trahifon par grand hurne.

“Meuse, gün yakınında Luxembourg toprağında, Satürn keşfedilecek ve üçü kavanozda, dağlar, ovalar, kentler, köyler ve ülke, Lorrain’de tufan, büyük olanın ihaneti.”


Burada, Kova burcu-Su etkisi üzerinde bir vurgu yapılmıştır.


Öncelikle buradaki kehaneti anlamlandırmak için Lüksemburg tarihini incelemek gerekiyor. Lüksemburg, 1815'e kadar Fransız egemenliği altında kalan ülke Viyana Kongresi'nde bağımsız bir büyük dükalık olarak Hollanda'ya geçmiştir. 1815 yılında Satürn Kova burcuna geçmiştir. Satürn’ü keşfet derken, Satürn’ün Kova burcuna geçişi vurgulanmıştır. Üçü kavanozda ve su etkisi derken de, kişisel gezegenlerimizin vurgusu yapılıyor. Kişisel gezegenlerimiz: Güneş‚ Ay, Merkür, Venüs, ve Mars'tır. Bahsi geçen tarihlerde Güneş, Venüs ve Merkür ile aynı kavanozda, yani aynı yerde; Satürn’ün de Kova burcunda olduğu zamana işaret edilmektedir. 20 Ocak-18 Şubat arası olarak bu tarih genişletilebilir. Bu tarihler arasında da, büyük olanın ihaneti derken de, Satürn’ün Uranüs ile 17 Şubat’taki tam kare yapması ile yer sarsıntıları, doğa felaketleri, depremler gibi önemli bir olayın vurgusu yapılmış olabilir.


Nostradamus, kimi zaman kentlerin coğrafi konumları, astrolojik zamanlamaları simgeler yani gezegenlerin belirli bir tarihte alacakları gök konumunun izdüşümünü gösterecek şekilde yazmıştır. Kısacası olabildiğince karmaşık, kaotik bir düzen gizlidir kehanetlerinde.


Salt Nostradamus’un yazdıklarını anlamak ve gelecekte nelerin olacağını bilmek gibi sıradan bir merakın ötesinde, bu evrensel mantığı kavramak için önce altındaki matematiksel matrisi ve ezoterik anlamı algılamak şarttır.


Kehanetlerde gizlenen sırlar belki de hiçbir zaman açığa çıkarılamayacaktır.Kaynak:

Ata Nirun’un kaleminden çıkan “Ben Demiştim-Nostradamus” kitabından yararlanılarak hazırlanmıştır.

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page